BIMV | Podcast inżyniera

BIMV | Podcast inżyniera

Categoría: Tecnología
Creado por: BIMV.PL
Rozmowy z inżynierami o zawodzie inżyniera i nowych technologiach. Podcast bazuje na doświadczeniach zawodowych gości, pełen porad i wskazówek, które pomogą Ci w karierze inżyniera.

Contactos